Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Płoskiem w ramach NFZ

Dokumenty do przyjęcia

Informacje dla pacjenta – Warunki przyjęcia

Wniosek o wydanie skierowania

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Skala Barthel