Zakład Opiekuńczo Leczniczy

W ramach NFZ

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz pacjentów wymagających kompleksowej, całodobowej opieki, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Naszą misją jest pomoc

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt. Osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki. Osoby niepełnosprawne. Chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Zapewniamy

KONSULTACJE
LEKARSKIE
CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
OPIEKĘ PSYCHOLOGA I TERAPEUTY
PROFESJONALNĄ REHABILITACJĘ USPRAWNIAJĄCĄ
KOMFORTOWE ZAKWATEROWANIE
WYŻYWIENIE ZGODNE Z ZALECENIAMI DIETETYCZNYMI

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Rehabilitacja kardiologiczna

Zadzwoń do nas!

797 037 070

Odwiedź Nas na Facebooku! Kliknij poniżej!